Napoli Patron BSC

Napoli Patron BSC

GRE

DIMAS

Alexandros

#10 Forward

TeamNapoli Patron BSC

Goals2

Matches Played9

Player profile +

A.OTERO

Alvaro

ESP

#20 Forward

TeamNapoli Patron BSC

Goals2

Matches Played8

Player profile +

TeamNapoli Patron BSC

Goals1

Matches Played4

Player profile +

TeamNapoli Patron BSC

Goals0

Matches Played13

Player profile +

SKOURTAS

Ioannis

GRE

#20 Forward

TeamNapoli Patron BSC

Goals9

Matches Played23

Player profile +

PAPAZAFEIRIS

Vasileios

GRE

#5 Defender

TeamNapoli Patron BSC

Goals3

Matches Played27

Player profile +

TeamNapoli Patron BSC

Goals13

Matches Played60

Player profile +

PALOUMPIS

Dimitrios

GRE

#3 Defender

TeamNapoli Patron BSC

Goals1

Matches Played31

Player profile +

GEORGIKOPOULOS

Georgios

GRE

#21 Defender

TeamNapoli Patron BSC

Goals2

Matches Played31

Player profile +

TeamNapoli Patron BSC

Goals9

Matches Played27

Player profile +

STAVROPOULOS

Vasileios

GRE

#14 Defender

TeamNapoli Patron BSC

Goals6

Matches Played27

Player profile +

TeamNapoli Patron BSC

Age32

Games Coached22

Coach profile +

Official partners